Investmentfonds

Umsatzspitzenreiter

Name ISIN Umsatz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II LU0952573482 1.472 A1W17Y 155,34 09.06.2023 -0,46% -0,7150
GAM Multistock – Swiss Equity LU0026741651 85 971986 983,49 09.06.2023 +4,75% +44,58
Aber.Stan.I-Japan Sust.Eq.Fd LU0476876247 340 A1CS31 229,66 09.06.2023 -0,47% -1,090
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq LU0070214613 590 987583 113,52 09.06.2023 +0,28% +0,3200
DWS Smart Industrial Technol. DE0005152482 362 515248 170,66 09.06.2023 +0,44% +0,7500
Deka-ImmobilienGlobal DE0007483612 1.060 748361 48,10 09.06.2023 +0,54% +0,2600
grundbesitz global DE0009807057 989 980705 45,40 09.06.2023 -0,07% -0,0300
grundbesitz europa DE0009807008 1.200 980700 34,14 09.06.2023 +0,06% +0,0220
DWS Top Dividende DE0009848119 277 984811 132,98 09.06.2023 +0,23% +0,3000
DWS Invest-SDG Global Equities LU1891311430 229 DWS2Y8 150,63 09.06.2023 -2,19% -3,370

Aktuelle Neueinführungen […]

Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
ACATIS Datini Valueflex Fonds DE000A1H72F1 29.05.2023 A1H72F 166,07 21.09.2022 -2,46% -4,185
S-BayRent Deka DE0008480773 18.05.2023 848077 43,40 09.06.2023 -0,09% -0,0400
db PM Comfort-Wachstum ESG LU0193173233 18.05.2023 A0B5H1 156,01 07.06.2023 -1,58% -2,505
Deka-RentenNachrang DE0008479825 18.05.2023 847982 32,77 09.06.2023 +0,11% +0,0350
BerolinaCapital Premium LU0096429609 18.05.2023 989450 81,13 09.06.2023 +0,45% +0,3600
DEGI International DE0008007998 18.05.2023 800799 1,350 05.06.2023 -9,58% -0,1430
Owl Rock Capital Corp. US69121K1043 20.03.2023 A2PPPV 12,77 09.06.2023 +0,25% +0,0320
Blackstone Secured Lending Fd. US09261X1028 20.03.2023 A3DHXC 24,18 09.06.2023 -0,98% -0,2400
JPMorgan Inv.-Gbl Dividend LU0714179727 15.03.2023 A1JQFE 167,00 05.06.2023 -0,32% -0,5300
DWS Inv.- CROCI Sectors Plus LU1278917452 15.03.2023 DWS2EP 218,43 02.06.2023 -0,77% -1,690
Berenberg European Micro Cap LU1637618742 15.03.2023 A2DVQA 148,68 02.05.2023 +4,31% +6,140
Barings BDC Inc. US06759L1035 15.03.2023 A2JRMB 7,200 09.06.2023 0% 0
Capital Growth Fund DE000DWS0UY5 13.03.2023 DWS0UY 343,11 31.05.2023 +0,003% +0,0100
Hard Value Fund DE000A3D1ZP1 23.02.2023 A3D1ZP 0 0% 0
Vision Verantwortung Fonds LU2437457059 10.02.2023 A3DC89 0 0% 0

Infoflyer Fonds

Was sich hinter Investmentfonds verbirgt, welche Chancen und Risiken Fonds bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.